Laakkoset ovat suojelleet kartanoa ympäröivistä metsistä 440 hehtaaria eli noin 10 prosenttia omistamistaan maista. Suojeltu metsäalue ainutlaatuisine lampineen, soineen ja kallioineen jää näin ikimetsäksi tulevien sukupolvien iloksi. Metsää kasvatetaan kestävän hakkuun metodilla, jolloin hakkuu on aina pienempi kuin kylvö ja näin metsät toimivat hiilinieluna. Avohakkuuaukeita Kytäjällä ei näe.

Kytäjän pelloilla harjoitetaan suorakylvöä, jonka ansiosta kylvö toteutetaan maanpintaa rikkomatta. Laakkoset ovat rakennuttaneet Kytäjän kylälle toimivan kunnallistekniikan, joka vaati muun muassa 13km runkolinjan vetämisen. Näin kylän talousvedet saadaan kunnallisiin viemäreihin ja ympäristökuormitus pienemmäksi. Kytäjälle rakennettujen uudisrakennusten lämmitysmuotona toimii maalämpö.

Laakkoset ovat kehittäneet Kytäjän elinkeinotoimintaa sekä alueen infraa. Laakkosten tuella Kytäjän kylästä on muodostunut elinvoimainen maaseutukeskus, joka elää uutta kultakauttaan.